Дата на създаване на преписката: 16.09.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.10.2015 17:30
Статус: Възложена

"Техническо обследване на Съдебна плата - гр. Тутракан"

  • Protokol 2015-10-09

    Протокол от работата на комисията
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ