Дата на създаване на преписката: 11.06.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.07.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-26
Процедура: Съгласно чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ