Дата на създаване на преписката: 11.09.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.10.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-80
Процедура: Открита процедура
Статус: Изпълнена


 • reshenie_scan 2015-09-11

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
 • obiavlenie_scan 2015-09-11

  ОБЯВЛЕНИЕ
 • zaglavna_stranica_scan 2015-09-11

  ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
 • documentacia_publichnost_OPAK 2015-09-11

  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ПЪЛНО ОПИСАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, ПРОЕКТ НА ДОГОВОР, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
 • zaduljenia_informacia_publichnost 2015-09-11

  ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА - ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
 • info_skl_dog_scan 2015-12-29

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
 • vurnati_garancii_scan 2015-12-29

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪРНАТИ ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
 • dogovor_prilojenia_scan 2015-12-29

  ДОГОВОР, ЗАЕДНО С ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО
 • info_pay_itr 2016-01-26

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • izpl_dog_dip_scan 2016-01-27

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР-ИТ
 • i_v_g_i_inf_tr_scan 2016-02-19

  ВЪРНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ