Дата на създаване на преписката: 09.09.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.10.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-54
Статус: Изпълнена

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на 25 бр. компютри тип - ALL IN ONE за нуждите на служителите на Министерство на правосъдието.

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ