Дата на създаване на преписката: 14.07.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.07.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-24
Статус: Възложена


  • Dogovor 2016-08-12

    Договор с приложения
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ