Дата на създаване на преписката: 27.12.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.01.2020 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-52
Процедура: Открита процедура
Статус: Затворена


  • Protokol 1 2020-01-31

    Протокол 1 от дейността на комисията
  • Saoshtenie za ceni 2020-02-20

    Съобщение за отваряне на ценови оферти
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ