Дата на създаване на преписката: 26.06.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.07.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 92-18-16/2019
Статус: Затворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ