Дата на създаване на преписката: 02.07.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.07.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-58
Статус: Възложена


  • Dogovor 2018-08-30

    Договор с избрания изпълнител
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ