Дата на създаване на преписката: 04.12.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.12.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-119
Процедура: договаряне без обявление по реда и при условията на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Статус: Изпълнена


  • reshenie_scan 2015-12-04

    РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ