Дата на създаване на преписката: 12.06.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.07.2015 17:30
Процедура: Открита процедура
Статус: Изпълнена

„Осигуряване на логистична подкрепа за провеждане на мероприятия за нуждите на проектни дейности по Норвежки финансов механизъм 2009-2014, изпълнявани от Дирекция ППРБЕСПЧ“

 • Reshenie 2015-06-12

  Решение за откриване на процедурата
 • Obqvlenie 2015-06-12

  Обявление за обществена поръчка
 • Zaglavna str na documentaciq 2015-06-12

  Заглавна страница на документацията за участие
 • Documentaciq 2015-06-12

  Документация за участие
 • DOC 2015-06-25

  ПИСМЕНО РАЗЯСНЕНИЕ ПО ПОДАДЕН ВЪПРОС
 • RESH_PR 2015-06-25

  РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА
 • DOCUM 2015-06-25

  ПРОМЕНЕНА ЧАСТ ОТ ДОКУМЕНТАЦИЯ
 • Raziasnenie 2 2015-06-30

  Писмено разяснение № 2 по подаден въпрос
 • Raziasnenie 3 2015-06-30

  Писмено разяснение № 3 по подаден въпрос
 • Raziasnenie 4 2015-07-06

  Писмено разяснение № 4 по подадени въпроси
 • Raziasnenie 5 2015-07-06

  Писмено разяснение № 5 по подаден въпрос
 • Protokol 1 2015-08-06

  Протокол № 1 от работата на комисията
 • Suobshtenie-ceni 2015-08-20

  Съобщение за отваряне на ценови предложения
 • Protokol 2 2015-09-11

  Протокол № 2 от работата на комисията
 • Protokol 3 2015-09-11

  Протокол № 3 от работата на комисията
 • Protokol 4 2015-09-11

  Протокол № 4 от работата на комисията
 • Rehenie za klasirane i izbor 2015-09-11

  Решение № ЛС-07-94/10.09.2015 г. за класиране и избор на изпълнител
 • dogovor_scan 2015-10-15

  ДОГОВОР, ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
 • tech_predl_scan 2015-10-15

  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
 • cenovo_predl_scan 2015-10-15

  ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
 • deklaracia_33_4_zop 2015-10-15

  ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 33, Т. 4 ОТ ЗОП
 • info_scan 2015-10-20

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
 • Logist_NFM_Didi_garancii 2015-10-27

  Възстановени гаранции
 • info_pay_1 2015-11-17

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • info_pay_gp 2016-01-26

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • payment_gancho_popov_2 2016-04-18

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • info_pay_3gp_et_scan 2016-05-12

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ
 • info_dog_izp_et_gp_scan 2016-05-14

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ