Дата на създаване на преписката: 13.05.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.05.2019 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-31/2019
Процедура: По реда на чл . 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки
Статус: Възложена

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Лексмарк за нуждите на Министерство на правосъдието

 • Saobshtenie_ceni_lex 2019-05-27

  Съобщение за отваряне на ценови предложения
 • Protokol_1_1 2019-05-31

  Протокол № 1 от работата на комисията
 • Protokol_2 2019-05-31

  Протокол № 2 от работата на комисията
 • Doklad_lex 2019-05-31

  Доклад от работата на комисията
 • Reshenie_izp_lex 2019-05-31

  Решение за класиране и избор на изпълнител
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ