Дата на създаване на преписката: 25.02.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.03.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-9
Статус: Изпълнена


 • publ_pok_kkmse_scan 2016-02-25

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 • zagl_page_conferen_scan 2016-02-25

  ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
 • doc_conference 2016-02-25

  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА, ПРОЕКТ НА ДОГОВОР, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
 • otgovor_zapitvane_2 2016-02-29

  РАЗЯСНЕНИЕ ПО ПОСТЪПИЛО ЗАПИТВАНЕ
 • otg_zap_confer_1 2016-02-29

  ПИСМЕНО РАЗЯСНЕНИЕ ПО ПОСТЪПИЛО ЗАПИТВАНЕ
 • otg_zapit_3 2016-03-01

  ПИСМЕНО РАЗЯСНЕНИЕ ПО ПОСТЪПИЛО ЗАПИТВАНЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ