Дата на създаване на преписката: 28.01.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.02.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-1
Процедура: публична покана
Статус: Изпълнена


  • protokol_rakovodstvo_ 2016-02-17

    Протокол за разглеждане, оценка и класиране на офертите
  • dogovor_prilogenia_rakovodstvo 2016-03-17

    Договор с приложения
  • plashtane_rakovodstvo 2016-05-12

    ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТИТЕ, ОСНОВАНИЕТО И РАЗМЕРА НА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРА И ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ