Дата на създаване на преписката: 02.08.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.08.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-80
Процедура: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ