Дата на създаване на преписката: 09.12.2014
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.12.2014 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 92-28-208
Процедура: по чл.90, ал.1, т.3 и т.8
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ