Дата на създаване на преписката: 03.09.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.09.2015 17:30
Статус: Оттеглена

„Отпечатване и разпространение на помагало“

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ