Дата на създаване на преписката: 29.09.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.10.2017 23:59
Процедура: По реда на чл . 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки
Статус: Изпълнена


 • Suobshenie - ceni 2017-10-11

  Съобщение за отваряне на ценови предложения
 • Reshenie 2017-10-18

  Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Protokol 1 2017-10-18

  Протокол 1 от работата на комисията
 • Protokol 2 2017-10-18

  Протокол 2 от работата на комисията
 • Doklad 2017-10-18

  Доклад за дейността на комисията
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ