Дата на създаване на преписката: 25.11.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.12.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-127
Статус: Възложена

"Доставка и монтаж на асансьорна уредба и частични ремонтни работи в сградата на районен съд гр. Карнобат"

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ