Дата на създаване на преписката: 02.07.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.07.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-70
Статус: Прекратена


  • Saobshtenie_za_oferti 2018-07-13

    СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА, ПОДАЛИ ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА!
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ