Дата на създаване на преписката: 30.04.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.05.2019 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-33/19
Процедура: По реда на чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки
Статус: Възложена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ