Дата на създаване на преписката: 24.11.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.12.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-128
Процедура: по реда на чл. 101а от ЗОП
Статус: Възложена


  • Protokol 2015-12-11

    Протокол от работата на комисията
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ