Дата на създаване на преписката: 12.06.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.06.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-73
Статус: Прекратена


 • zagl_str 2018-06-12

  ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА
 • obiava_BG 2018-06-12

  ОБЯВА
 • Dokumentacia_FINAL_BG 2018-06-12

  ДОКУМЕНТАЦИЯ
 • INFO_bg 2018-06-12

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА
 • inf_udulj_srok_obiava_19.06.2018_scan 2018-06-19

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ