Дата на създаване на преписката: 04.12.2014
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.12.2014 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-74
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ