Дата на създаване на преписката: 17.12.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.12.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 93-00-358/2018
Статус: Отворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ