Дата на създаване на преписката: 25.08.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.09.2017 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-63
Процедура: По реда на чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки
Статус: Изпълнена

Краен срок за задаване на въпроси 05.09.2017 г. 17:30 ч.

Отваряне на офертите, съгласно заложения в СЕВОП график, а именно 14:00 ч. на 11.09.2017 г.


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ