Дата на създаване на преписката: 09.01.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.01.2019 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-1/2019
Процедура: По реда на чл . 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки
Статус: Възложена

Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Министерство на правосъдието

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ