Дата на създаване на преписката: 16.06.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.06.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-53
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ