Дата на създаване на преписката: 12.06.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.07.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-41
Статус: Затворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ