Дата на създаване на преписката: 26.08.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.08.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 08-00-33
Статус: Отворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ