Дата на създаване на преписката: 10.10.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.10.2019 17:30


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ