Дата на създаване на преписката: 14.03.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.03.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-130/15
Процедура: по реда на чл. 101а от ЗОП
Статус: Възложена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ