Дата на създаване на преписката: 11.09.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.09.2019 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-47/2019
Процедура: По реда на чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки
Статус: Възложена

Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Министерство на правосъдието

 • Saobshtenie_ceni_mebeli_pk 2019-09-30

  Съобщение за отваряне на ценови предложения
 • Protokol_1_mebpk 2019-10-09

  Протокол № 1 от работата на комисията
 • Protokol_2_mebelipk 2019-10-09

  Протокол № 2 от работата на комисията
 • Doklad_mebeli_19pk 2019-10-09

  Доклад от работата на комисията
 • Reshenie_izp_mebpk 2019-10-09

  Решение за класиране и избор на изпълнител
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ