Дата на създаване на преписката: 17.08.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.08.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-68
Процедура: по реда на чл. 101а от ЗОП
Статус: Изпълнена

Основен ремонт на покривна хидроизолация, подмяна на стъклопакети на стъклен купол и изграждане на архив в сградата, предоставена за нуждите на Административен съд – София град, находяща се на ул. „Георг Вашингтон“ № 17, гр. София


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ