Дата на създаване на преписката: 29.06.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.07.2017 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-39
Статус: Възложена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ