Дата на създаване на преписката: 16.10.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.10.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-57
Статус: Затворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ