Дата на създаване на преписката: 20.04.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.04.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 93-00-163
Процедура: По реда на чл. 93б, ал. 1 от ЗОП

Информация за изпълнението на договор № 93-00-163/30.04.2013 г. с предмет:  Доставка на   оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки" за нуждите на Министерство на правосъдието - Централна администрацияМИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ