Дата на създаване на преписката: 23.10.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.11.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-61
Статус: Възложена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ