Дата на създаване на преписката: 18.08.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.08.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-64/15
Статус: Възложена


 • pokana_scan 2015-08-18

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 • zaglavna_stranica_scan 2015-08-18

  ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
 • documentacia_f 2015-08-18

  ДОКУМЕНТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, ЗАДАНИЕ, ПРОЕКТ НА ДОГОВОР, ОБРАЗЦИ
 • protokol_scan_1 2015-09-09

  ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
 • protokol_scan_2 2015-09-09

  ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
 • dogovor_prilojenia_scan 2015-10-02

  ДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ
 • info_pay_1 2015-12-04

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • info_pay_avv 2016-01-26

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ