Дата на създаване на преписката: 29.06.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.07.2018 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-57
Процедура: По реда на чл . 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки
Статус: Възложена


 • Saobshtenie_otv_ceni 2018-07-13

  Съобщение за отваряне на ценови предложения
 • Protokol_1_scan 2018-07-24

  Протокол № 1 от работата на комисията
 • Protokol_2_scan 2018-07-24

  Протокол № 2 от работата на комисията
 • Doklad_scan 2018-07-24

  Доклад от работата на комисията
 • Reshenie_izp_scan 2018-07-24

  Решение за класиране и избор на изпълнител
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ