Дата на създаване на преписката: 12.01.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.01.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-100
Процедура: по реда на чл.93б; ал.3 от ЗОП
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ