Дата на създаване на преписката: 12.12.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.12.2017 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-86
Статус: Възложена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ