Дата на създаване на преписката: 16.12.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.01.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-136
Процедура: Провеждане на обществена поръчка по реда на чл. 93а и сл. от ЗОП
Статус: Изпълнена  • RESHENIE_SCAN 2016-01-12

    РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ И ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
  • protokol_scan 2016-01-12

    ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ