Дата на създаване на преписката: 22.12.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.01.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-137
Процедура: Провеждане на обществена поръчка по реда на чл. 93а и сл. от ЗОП
Статус: Изпълнена  • reshenie_sait 2016-01-12

    Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител
  • protokol_sait 2016-01-12

    Протокол за разглеждане, оценка и класиране на офертите
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ