Дата на създаване на преписката: 20.04.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.04.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 93-00-258
Процедура: По реда на чл. 93б, ал. 1 от ЗОП

Информация за изпълнението на договор №93-00-258/15.08.2013 г. с предмет:  Доставка на  оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард) за нуждите на Министерство на правосъдието -Централна администрацияМИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ