Дата на създаване на преписката: 27.08.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.09.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-86
Процедура: по реда на чл. 101а от ЗОП
Статус: Изпълнена

"Извършване на строителни дейности по поддръжка на сградата на МП на ул. „Аксаков“ № 5 и възлагане на инженеринг /проектиране и изпълнение/ на козирка /навес/ пред същата и преустройство на първи етаж на сградата"

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ