Дата на създаване на преписката: 19.07.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.07.2017 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-35
Статус: Възложена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ