Дата на създаване на преписката: 28.06.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.07.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-49
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ