Дата на създаване на преписката: 23.06.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.07.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-20
Статус: Възложена


 • obiava_scan 2016-06-23

  ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
 • zaglavna_stranica_scan 2016-06-23

  ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
 • documentacia_f 2016-06-23

  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ, ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, МЕТОДИКИ ЗА ОЦЕНКА, ОБРАЗЦИ, ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ
 • otgovori_27.06.16 2016-06-27

  ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
 • soubshtenie_uduljavane_srok 2016-06-30

  СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 188, АЛ. 2 ОТ ЗОП ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
 • protokol_izb_t_scan 2016-07-14

  ПРОТОКОЛ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
 • dog_scan_lot_1_scan 2016-08-11

  ДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
 • dog_scan_lot_2_ 2016-08-11

  ДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ