Дата на създаване на преписката: 27.10.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05.11.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-97
Статус: Възложена


 • Publichna pokana 2015-10-27

  Публична покана
 • Zaglavna stranica 2015-10-27

  Заглавна страница
 • Documentacia 2015-10-27

  Документация към публичната покана
 • Shemi 2015-10-27

  Схеми на помещенията и оборудването
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ