Дата на създаване на преписката: 18.03.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.03.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-143/15
Процедура: чл. 93б, ал. 1 от ЗОП
Статус: Изпълнена

Във връзка с възникнал технически проблем с информационната система "Профил на купувача", информацията за обществените поръчки по ЗОП в периода 02.12.2016г. - 06.02.2017г. ще бъде възстановена с текуща дата.МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ